Generalforsamling 2022

Vi afholder generalforsamling den 1. februar 2022 kl. 19.00 hos Dorte Nielsen, Hedevej 5, 8500 Grenaa.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Husk at betale kontingent for 2022

  • A-medlemmer (DBL og lokalforening) kr. 375,-
  • B-medlemmer (kræver betalende A-medlem i husstanden) kr. 175,-

Indbetaling på reg.nr. 9376, kontonr. 9041989576